EPMC Europe staat voor Engineering, Parts (Onderdelen), Maintenance (Onderhoud) en Consultancy en is sinds 1990 uw betrouwbare partner voor totale kraanoplossingen (on- en offshore).

Eigenaar Adrie van den Broek startte het bedrijf op 1 januari 1990 als “Technisch Buro Van den Broek” met 4 mensen, daarna bekend onder de naam “Kraanservice Van den Broek”. Het bedrijf is uitgegroeid tot een organisatie met in totaal 50 werknemers, waarvan 30 service monteurs dagelijks onderweg zijn. Het is een team van zeer betrokken professionals waarvan velen al jarenlang bij EPMC Europe en in de kranen business werkzaam zijn. Wij streven ernaar onszelf en onze service te blijven verbeteren en innoveren.

U kunt, onafhankelijk van merk of type kraan, bij ons terecht voor service, inspectie en onderhoud op zowel mechanisch als elektrisch gebied, spare parts en consultancy. Wij leveren bovenloopkranen, portaalkranen, zwenkkranen, grijperkranen, containerkranen en velerlei soorten hijsequipment.

EPMC Europe bedient vanuit de grootste havengebieden van Nederland met het hoofdkantoor in Amsterdam en vestigingen in Rotterdam en IJmuiden.

EPMC Europe biedt u een 24/7 storingsdienst.

EPMC Europe heeft de professionals voor het veilig en efficiënt uitvoeren van reparaties, onderhoud, inspecties en revisie van alle type hijsequipment on- en offshore. Wij streven naar de hoogste kwaliteit van service om de meest betrouwbare partner in kraanoplossingen te zijn.

EPMC Europe werkt aan de toekomst en heeft daarom een team van engineers samengesteld die gespecialiseerd en getraind zijn voor werken op grote hoogte en dan met name voor het opbouwen van windmolens.

EPMC Europe is zeer innovatief bij het ontwerp, proces automatisering en installeren van elektrische installaties op het gebied van hijs- en hefmiddelen.

EPMC Europe heeft de expertise in eigen huis om alles conform de laatste normen en nieuwste technieken te engineeren gebaseerd op efficiënt omgaan met energie.

Ons veelzijdig bedrijf in totale kraanoplossingen is al 25 jaar een feit en dat hebben wij op 27 juni...

Engineering -
Parts -
Maintenance -
Consultancy
Hijskraan Monitoring Systeem
+

Engineering

De afdeling EA&D staat voor Engineering, Automation & Drives en is naast ontwerp en begeleiding van complexe projecten...

Hijskraan Reserve Onderdelen
+

Onderdelen

Betrouwbaarheid van levering staat centraal binnen de afdeling Onderdelen...

Hijskraan Onderhoud
+

Onderhoud

EPMC Europe is gespecialiseerd in inspectie, onderhoud, revisie, reparatie en ombouw...

Consultancy
+

Consultancy

Door het grote netwerk van EPMC Europe in de havens van Amsterdam, Rotterdam...

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (EPMC Europe B.V., Nieuw-Zeelandweg 20, 1045 AL, Amsterdam, 088-6069900, info@epmceurope.com). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

24 mei 2018

Onze agentschappen

Officieel gecertificeerd door

Officieel gecertificeerd door

Erkend Keuringsstation

Geautoriseerd partner

Axis Authorized Partner

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

EPMC Europe goes green
TOP