EPMC Europe stands for Engineering, Parts, Maintenance and Consultancy and has been your reliable partner for complete onshore and offshore Crane Solutions, since 1990. Owner Adrie van den Broek started the company on 1st of January 1990 as "Technisch Buro Van den Broek – Technical Office Van den Broek" with 4 people.

EPMC Europe is known later as the “Kraanservice Van den Broek – Crane Service Van den Broek”.

The Company has grown into an organization of 50 employees, including 30 service engineers who are accomplishing their work daily. We have a team of very involved professionals and many of them work for years in the crane business by EPMC Europe. We aim to continuously improve our people and service and we keep on innovating our work.

Regardless of brand or type of crane you own, we offer service, inspection and maintenance in both mechanical and electrical fields, spare parts and consultancy.

We supply overhead cranes, gantry cranes, jib cranes, grab cranes, container cranes and various types of lifting equipment.

EPMC Europe operates the largest port areas of The Netherlands having its head office in Amsterdam and branches in Rotterdam and Ijmuiden.

EPMC Europe is your 24/7 breakdown service solution.

EPMC Europe has the right professionals to carry out repairs, maintenance, inspections and overhaul of all types of lifting equipment, onshore and offshore, safely and efficiently.

EPMC Europe is your most reliable partner in Crane Solutions; we aspire to provide the highest qualitative service.

EPMC Europe is future oriented and therefore has gathered a team of specialized and trained engineers at great height especially for assembly of wind turbines.

EPMC Europe is a very innovative company when it comes to design, process automation and installation of electrical systems in the field of lifting equipment.

EPMC Europe has the in-house expertise to engineer any issues according to the latest standards and latest techniques based on efficient use of energy.

Our versatile company activates in total crane solutions for 25 years already and we celebrated this fact on the 27th of June...

Engineering -
Parts -
Maintenance -
Consultancy
Crane Monitoring System
+

Engineering

The department Engineering, Automation & Drives is alongside design and support of complex projects ...

Crane Spare Parts
+

Parts

Reliability of supply is the focus of attention within the Parts department...

Crane Maintenance
+

Maintenance

EPMC Europe is specialised in inspection, maintenance, overhaul, repair and ...

Consultancy
+

Consultancy

Due to the large EPMC Europe network in the ports of Amsterdam, Rotterdam and ...

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (EPMC Europe B.V., Nieuw-Zeelandweg 20, 1045 AL, Amsterdam, 088-6069900, info@epmceurope.com). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

24 mei 2018

Our agencies

Officially certified by

Officially certified by Amtek

Authorized Partner

Authorized Partner

Delivery conditions

Delivery conditions

EPMC Europe goes green
TOP