Page 16

EPMC oblong-12.indd

World-wide service provision for large projects in the offshore branch Heerema Marine Contractors is our first major offshore customer. Heerema transports and installs offshore constructions, 15 such as production platforms and the associated pipelines and in doing so makes use of large crane vessels Thialf, Hermod, Balder and Aegir. The Thialf has the largest lifting capacity in the world (14,200 Wereldwijde dienstverlening grote projecten in de offshore Heerema Marine Contractors is onze eerste grote offshore klant. “Heerema transporteert en installeert offshore constructies, zoals productieplatforms en de bijbehorende pijpleidingen en maakt hierbij gebruik van grote kraanschepen, Thialf, Hermod, Balder en Aegir. De Thialf heeft de grootse hijscapaciteit ter wereld (14,200 ton). Onze corebusiness in de offshore branche is het onderhouden, repareren en inspecteren van kranen op kraanschepen. Deze werkzaamheden kunnen wereldwijd plaats vinden. In 2014 zijn maar liefst 327 schijven vervangen op het kraanschip de THIALF en wij hebben dit grote project volledig begeleid. Er waren 55 monteurs van EPMC Europe bij betrokken en circa 100 monteurs van Heerema. Het project is binnen de planning afgerond en was zowel technisch als financieel zeer succesvol. Veiligheid is altijd een belangrijk aspect, maar zeker in de offshore en hiermee zijn onze monteurs goed bekend. Flexibel zijn met het inzetten van monteurs en inspelen op de vraag van de opdrachtgever speelt hier een belangrijke rol. De onderhoudswerkzaamheden die we voor Heerema uitvoeren zijn voortgekomen uit de aankoopbegeleiding van een nieuwe kraan in 2007. tons). Our core business in the offshore branch is the maintenance, repair and inspection of cranes on crane vessels. These activities can take place worldwide. In 2014, no less than 327 pulleys were replaced on the THIALF crane vessel and we completely supervised this large project. It involved 55 EPMC Europe mechanics and about 100 Heerema mechanics. The project was completed within the planning and was very successful, both technically and financially. Safety is always an important aspect, but certainly in the offshore branch – and our mechanics are well aware of this. Being flexible with the deployment of mechanics and adapting to the requirements of the customer plays an important role. The maintenance activities that we carry out for Heerema have arisen from the assistance provided in purchasing a new crane in 2007.


EPMC oblong-12.indd
To see the actual publication please follow the link above