Pioneering Spirit

Een project waarbij EPMC Europe in opdracht van Allseas Engineering aan boord van de Pioneering Spirit aan de 11 kranen van het schip heeft gewerkt. De doorlooptijd is ruim 9 maanden geweest. De Pioneering Spirit is het grootste hefschip (382 m lang, 124 m breed) ter wereld.

Projectnaam: Upgraden kranen

Plaats van uitvoering: Aan boord van de Pioneering Spirit te Rotterdam

Opdrachtgever: Allseas Engineering B.V.

Datum oplevering: November-2015

Werkzaamheden: PLC software aanpassingen, advies op elektrisch-en mechanisch gebied en supervisie op de werkzaamheden van ZPMC tijdens commissioning.

Software& Electrisch:

Ten minste twee software engineers zijn gedurende de gehele doorlooptijd tijdens werkdagen aan boord gebleven. Na het plaatsen van de ZPMC kranen op het schip heeft Allseas lijsten met restpunten-en verbeterpunten per kraan opgesteld.

De EPMC software engineers hebben deze lijsten volledig beheerd, bestudeerd en geanalyseerd van diverse kranen. Er zijn updates en aanpassingen uitgewerkt en toegepast welke de veiligheid, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de kranen hebben verbeterd.

Hierover is intensief overleg geweest met de electriciens en kraandrijvers aan boord om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen en deze uit te voeren.

De kranen zijn Lloyds gekeurd en om aan de keuring te blijven voldoen is er voor elke software aanpassing een ”Software Change Request” (SCR’s) geschreven. Na een aantal software aanpassingen zijn alle veiligheidsfuncties opnieuw getest en gewitnessed en goedgekeurd door Lloyds.

Mechanisch:

Daarnaast heeft EPMC Europe ook op het mechanische vlak zaken gecontroleerd of gehele constructies volgens de geldende normen zijn uitgevoerd en constructieve onvolkomenheden gecorrigeerd.

Het gaat hierbij om onder andere de volgende items verspreid over diverse kraantypes aan boord:

  • Oplossingen aandragen ten aanzien van de zwenkbeweging van de Pipe Transfer Cranes.

  • Het controleren van de stabiliteit, maximale aanloop-en remkoppels van het kraanrijden van de Gantry kranen.

  • Het uitwerken van een oplossing voor de Pipe Transfer Cranes om binnen de bestaande vermogens de snelheid van de topbeweging te verhogen, waardoor de cyclus aanzienlijk is verkort.

  • Het analyseren van de toepasbaarheid van de bestaande Manriding voorzieningen ten aanzien van de verschillende normen en eventuele aanpassingen welke nodig zouden moeten zijn om volgens bepaalde normen te mogen worden toegepast voor de Pipe Transfer en Special Purpose Cranes.

  • Het uitwerken van overlastvoorziening(en) voor de diverse Tugger bewegingen op de topkranen voor de Pipe Transfer en Special Purpose Cranes.

Supervisie:

Aangezien tijdens de bouw in Korea niet alle ZPMC kranen afgemaakt en dus ook niet afgenomen zijn door Lloyds waren hier nog werkzaamheden uit te voeren door de fabrikant. Deze werkzaamheden moesten nog worden afgerond toen de Pioneering Spirit al in Nederland was aangekomen. Om een goede communicatie en voortgang naar wens te laten verlopen, heeft Allseas EPMC Europe gevraagd dit traject te begeleiden.

Allseas was er alles aan gelegen om deze afname binnen drie maanden af te ronden i.v.m. het geldige visum van de werknemers van ZPMC. Met deze voorkennis hebben wij gedurende het project een supervisor geleverd die de voortgang en communicatie moest bewaken en waar nodig corrigeren.

Dit is naar volle tevredenheid uitgevoerd en in samenwerking met Allseas zijn alle kranen Lloyds approved bevonden binnen de gestelde tijd.


We mogen terugkijken op een zeer geslaagd project!

<< Terug
TOP